Pirkimo taisyklės

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS NUOSTATOS

WWW.MASSI.LT

 

§1.

Apibrėžimai

 

Toliau minimoms sąvokoms, panaudotoms Nuostatų tekste, reikšmė yra sekanti:

 1. Kaina - tai Prekių kaina bruto, kuri yra patalpinta prie informacijos apie Prekę. Kainos nurodytos eurais su šiuo metu galiojančiu PVM.
 2. El.Paštas - elektroninio pašto adresas.
 3. Slaptažodis - raidinių ir skaitinių simbolių eilutė reikalinga Klientui identifikuoti norint prisijungti prie paskyros.
 4. Klientas - Verslo subjektas arba Vartotojas besinaudojantis Prekėmis, kurias patalpino Pardavėjas Parduotuvėje.
 5. Vartotojas - fizinis asmuo, kuris atlieka teisėtą sandorį, tiesiogiai nesusijusi su jo verslu ar profesine veikla, su Pardavėju, įskaitant Prekių pirkimą.
 6. Paskyra - informacijos rinkinys, kuris yra saugomas informacinėje sistemoje ir susijęs su konkrečiu Klientu ir jo teikiamais Užsakymais, o prisijungimas prie kurio reikalauja Vartotojo vardo ir Slaptažodžio.
 7. Vartotojo vardas - Kliento el.pašto adresas, kuris yra naudojamas registracijos procese ir naudojimosi Paskyra metu.
 8. Privatumo ir slapukų politika - dokumentas nurodantis Parduotuvės duomenų rinkimo tikslus ir taisykles, kurios yra būtinos, kad Pardavėjas galėtų teikti paslaugas, o taip pat jas saugoti ir leisti prieigą prie informacijos Kliento įrenginiuose slapukų pagalba, kurie leidžia naudotis elektroninėmis Pardavėjo paslaugomis, patalpintomis adresu: https://massi.lt/privatumo-politika.
 9. Užsakymo patvirtinimas - Kliento informavimas apie užsakymo patvirtinimą nurodytu el. pašto adresu. Pranešime yra nurodoma užsakymo informacija, tame tarpe Kaina, informacija susiję su Preke bei pristatymo detalės.
 10. Verslo subjektas - fizinis asmuo, juridinis asmuo bei juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuris su Pardavėju vykdo teisinę operaciją, tiesiogiai susijusią su jo ūkine ar profesine veikla, įskaitant Prekių pirkimą.
 11. Nuostatos - šios nuostatos parengtos remiantis Europos Sąjungos Elektroninių paslaugų teikimo įstatymu.
 12. Pardavėjas - Uždaroji Akcinė Bendrovė Massi, buveinės adresas
  Varšuvoje: Białuty 33B, 05-870 Białuty, įrašyta į Įmonių registrą, kuris yra vadovaujamas Varšuvos miesto Apygardos Teismo, Nacionalinio Teismo registro XIV komercinis skyrius, KRS numeris 0000490541 Įm.k.: 147041249, PVM: 1182095862,įstatinis kapitalas 150.000,00 zł visiškai įmokėtas, el.pašto adresas: info@massi.lt, Prekes teikiantis Parduotuvėje.
 13. Parduotuvė - svetainė esanti adresu: https://massi.lt, kurioje Klientai pateikia Užsakymus ir atlieka Prekių įsigijimo operacijas.
 14. Naujienlaiškio prenumerata - naujienlaiškio paslauga remiasi pranešimų siuntimu į pateiktą Kliento el.pašto adresą, kuriuose yra Pardavėjo ir jo verslo partnerių marketinginis turinys, tame tarpe informacija susijusi su Prekėmis, bei teikiamomis nuolaidomis.
 15. Prekės - kilnojamieji daiktai suskirstyti pagal jų rūšį, kuriuos Pardavėjas turi pristatyti Kliento prašymu vykdydamas Sutartį, sudarytą nedalyvaujant Šalims.
 16. Sutartis - pardavimo sutartis sudaryta per atstumą, t.y. per Parduotuvę tarp Pardavėjo ir Kliento. Jeigu Klientas yra Vartotojas, tuomet sutartis yra sudaroma pagal Europos Sąjungos Vartotojo teisių įstatymą.
 17. Užsakymas - Kliento valios pirkti Prekę deklaravimas, kuris yra pateikiamas nuotoliniu būdu pildant elektroninę formą, suteikiant galimybę Pardavėjui identifikuoti Klientą, nurodantis Sutarties objektą, atsiėmimo vietą, įvykdymą ar pristatymą, bei Kainos už Prekę apmokėjimo būdą.

 

§2.

Bendrosios Nuostatos

 

 1. Parduotuvės administratoriumi yra Pardavėjas.
 2. Nuostatos yra taikomos tiek Vartotojams, kiek ir Verslo subjektams besinaudojantiems Parduotuve, bei apibrėžia Pardavėjo Prekių pristatymo būdus bei sąlygas, kaip ir grąžinimo sąlygas.
 3. Nuostatos yra prieinamos Parduotuvėje, tokia forma, kas būtų įmanoma jas parsisiųsti, išsaugoti, atsispausdinti arba atkurti.
 4. Jeigu atsiras Nuostatų pakeitimo būtinybė, tuomet Pardavėjas į Parduotuvę įkels naują jų versiją, apie tai informuodamas Klientą įkeliant Nuostatų turinį
  ir nutarimus, kurie buvo pakeisti, į pagrindinį Parduotuvės puslapį. Klientas, kuris ne sutinka su Nuostatų pakeitimais, apie tai privalo informuoti Pardavėją 14 dienų laikotarpyje nuo datos, kai informacija buvo suvesta į elektroninės komunikacijos priemones tokiu būdu, kad kiekvienas asmuo galėtų susipažinti su jos tūriniu. Prekių pristatymui taikomos Nuostatos galiojančios Sutarties sudarymo dieną.
 5. Klientui draudžiama teikti kitokį turinį, nei nurodyta Nuostatose, reklaminį ar neteisėtą turinį, taip pat atlikti veiksmus, kurie gali sukelti Parduotuvės veikimo sutrikimus. Jei Pardavėjas gauna pranešimą ar patikimą informaciją apie neteisingus Kliento pateiktus duomenis, Pardavėjas gali panaikinti prieigą prie šių duomenų.

 

§3.

Registracija Parduotuvėje

 

 1. Registruojant Paskyrą Klientas privalo, nuotoliniu būdu, užpildyti elektroninę formą su Pardavėjo nurodytais duomenimis, tame tarpe asmeninius duomenis, kurie apima Kliento vardą ir pavardę, Kliento el.pašto adresą, jo telefono numerį bei Kliento adresą. Paskyros registravimo procese Klientas savarankiškai nustato ir suveda Vartotojo vardą bei Slaptažodį. Registruojant Paskyrą Klientas privalo patvirtinti:
 • Nuostatas,
 • Privatumo politiką bei slapukus,
 • sutikimą Pardavėjui apdoroti Kliento asmens duomenis Užsakymo apdorojimo tikslais.
 1. Klientas neprivalo priimti kitų, neprivalomų sutikimų.
 2. Klientas privalo pateikti visus duomenis įgalinančius registraciją bei teisingą Paskyros funkcionavimą.
 3. Paskyra yra priskirta Klientui. Klientas turi teisę registruoti tik vieną Paskyrą.
 4. Informacija pateikta Paskyroje yra prieinama Pardavėjui. Klientas turi galimybę įvesti Prekių pristatymo adresą Užsakymo įgyvendinimo tikslams.
 5. Paskyra yra prieinama asmenims, kuris prisijungs prie jos naudodamiesi atitinkamu Vartotojo vardu bei Slaptažodžiu.
 6. Klientas yra visiškai atsakingas už Vartotojo vardo ir Slaptažodžio pateikimą tretiesiems asmenims, įskaitant padarinius, kurie gali atsirasti už trečiųjų asmenų pateiktą turinį.
 7. Sutartys, sudarytos dėl Užsakymų, kuriuos pateikė trečiosios šalys naudodamiesi Kliento Paskyra, laikomos sudarytomis Kliento vardu ir yra privalomos tam Klientui.

 

§4.

Veiklos tipas ir turinys

 

 1. Pardavėjas vykdo Prekių pristatymo per Parduotuvę veiklą, suteikdamas galimybę klientams pateikti užsakymus Parduotuvėje, atsisiųsti informacinę medžiagą Parduotuvėje.
 2. Pardavėjas gali vykdyti didmeninę prekybą bei Prekių prekybą su tolimesnio perpardavimo galimybe.
 3. Parduotuvėje parduodamos Prekės yra Pardavėjo nuosavybė, nebent Prekių aprašyme būtų nurodyta kitaip.
 4. Parduotuvėje patalpintų prekių nuotraukos ir/arba aprašymai yra informacinio pobūdžio, kurių tikslas yra pateikti Klientui bendrą Prekių savybių įsivaizdavimą. Aukščiau nurodyta išlyga netaikoma techninėms Prekių, pateikiamų Parduotuvėje, specifikacijoms.
 5. Ankstesnėje pastraipoje esanti nuostata neriboja Pardavėjo atsakomybės prieš Klientą, kuris yra Vartotoju.

 

§5.

Užsakymų teikimas ir Sutarties sudarymas

 

 1. Klientas gali pateikti Užsakymą Prekėms esančioms Parduotuvėje 7 dienas per savaitę 24 valandas per parą, taikant ribojimus ar draudimus prekybai pagal privalomas įstatymų nuostatas.
 2. Informacija pateikta Parduotuvėje nėra pasiūlymas sudaryti sutartį dėl joje siūlomų Prekių, o tik kvietimas pateikti pirkimo pasiūlymus, bei parsisiųsti informacinį turinį, kuris yra Pardavėjo nuosavybė.
 3. Klientas gali pateikti Užsakymą:
 • prisijungus prie Paskyros pasinaudojus Vartotojo vardu ir Slaptažodžiu,
 • įsigyjant Prekes be registracijos.
 1. Užsakymo pateikimas yra lygiavertis susipažinimui su Nuostatomis ir esančių jose sąlygų patvirtinimu.
 2. Norėdamas pateikti Užsakymą Parduotuvės svetainėje, Klientas pasirenka Prekes, atlikdamas tolesnius techninius veiksmus, atsižvelgdamas į rodomus pranešimus ir informaciją, esančią Parduotuvės svetainėje.
 3. Kliento užsakomos prekės pasirenkamos įdedant jas į Pirkinių krepšelį.
 4. Užsakymo procedūros metu Klientas pasirenka tinkamą siuntimo ir apmokėjimo formą bei užpildo duomenis reikalingus Užsakymui įvykdyti, visų pirma vardą ir pavardę (pavadinimą), pristatymo adresą.
 5. Užsakymo pateikimo metu Klientas gali patvirtinti sutikimą sąskaitas gauti elektroniniu būdu. Sąskaitos bus siunčiamos el.pašto adresu pateiktu Kliento Paskyroje arba pateiktu teikiant Užsakymą be registracijos. Jeigu Klientas nepatvirtins sutikimo gauti sąskaitas elektroniniu būdu, tuomet sąskaitos bus siunčiamos tradicine forma, t.y. popierine kartu su Užsakymu.
 6. Užsakymo pateikimo procedūra baigiasi paspaudus „Tvirtinu Užsakymą“ arba paspaudus analogiško turinio mygtuką.
 7. Užsakymo teikimo metu ( iki „Tvirtinu Užsakymą“ paspaudimo) Klientas turi galimybę keisti įvestus duomenis bei Prekių pasirinkimo pakeitimo.
 8. Kliento užsakymo pateikimas yra valios pateikimas sudarant sutartį su Pardavėju.
 9. Patvirtinus Užsakymą Klientas gauna patvirtinantį el.laišką su Užsakymo Pateikimo Patvirtinimu. Laiškas yra siunčiamas automatiškai.
 10. Sutartis yra laikoma sudaryta nuo tos akimirkos kai Klientas gauna patvirtinantį pranešimą apie Užsakymo priėmimą. Kilus abejonėms, sutarties sudarymo diena laikoma diena, kurią tas pranešimas atėjo į elektroninio pašto serverį, aptarnaujantį Kliento pateiktą el.pašto adresą.
 11. Pagrindinių sutarties nuostatų konsolidavimas, saugumas, atskleidimas ir patvirtinimas vyksta išsiunčiant Klientui užsakymo patvirtinimą el.paštu.
 12. Neturint Prekės arba Prekių sandėlyje Pardavėjas pasilieka sau teisę Sutarties anuliavimui bei jos atsisakymui visiškai arba iš dalies 5 darbo dienų laikotarpyje nuo Sutarties sudarymo dienos. Sumokėtos Kainos grąžinimui taikomas, Nuostatų § 9 , 7 skyriaus 3 punktas.
 13. Jei paslauga susideda iš turinio perdavimo ir priėmimo naudojant įrenginius
  ir programas įgalinančias bendravimą per atstumą, turinys perduodamas
  ir gaunamas naudojantis internetu, tuomet sutartis sudaroma kai Klientas pareiškia valią pradėti paslaugos atsiėmimą.
 14. Sutartys sudaromos vadovaujantis šiomis Nuostatomis ir yra sudaromos lietuvių kalba.

 

§6.

Užsakymo įgyvendinimas ir Prekių Pristatymas

 

 1. Užsakymo įgyvendinimas užtrunka iki 7 darbo dienų nuo piniginių lėšų įskaitymo Pardavėjo sąskaitoje, kuri yra nurodoma Užsakymo patvirtinimo laiške atsiųstame Klientui.
 2. Užsakytos Prekės bus pristatytos tokiu būdu kaip buvo nurodyta „Krepšelio“ santraukoje bei užpildytoje formoje, esančioje „Mokėjimai ir pristatymas“ puslapyje.
 3. Nesant galimybės įgyvendinti Užsakymo nurodytu laiku, Klientui bus pasiūlytas naujas Užsakymo įgyvendinimo terminas arba Sutarties atsisakymas.
 4. Klientas gali pasinaudoti tokiais Prekių pristatymo būdais:
 • Pristatymas kurjeriu.
 1. Pristatymo išlaidas apmoka Klientas. Prekių pristatymo išlaidos Klientui yra nurodomos Užsakymo pateikimo metu.
 2. Užsakymai vykdomi tik darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio. Užsakymo vykdymo terminas netaikomas Pardavėjo poilsio dienomis.
 3. Esant skirtingiems Užsakymo pristatymo terminams, pristatymo terminu yra laikomas ilgiausias pateiktas terminas.

 

§7.

Mokėjimai

 

 1. Klientas yra įpareigotas apmokėti Prekes pagal nurodytą informaciją Parduotuvėje.
 2. Kaina ir kitos sąlygos susijusios su Preke pateikiamos kiekvieną kartą
  apraše patalpintame Parduotuvės puslapyje. Kainos nurodytos eurais įskaitant visus mokesčius (tame tarpe ir PVM) bei kitus papildomus kaštus.
 3. Prekės Kaina nenumato pristatymo kaštų.
 4. Informacija apie Prekių Kainą yra laikoma galutine nuo to momento, kai Klientas gauna elektroninį laišką, patvirtinantį pateiktą Užsakymą iki Užsakymo įvykdymo.
 5. Klientas privalo apmokėti Prekes ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo dienos, įskaitant šeštadienius, sekmadienius ir valstybines šventes. Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti Užsakymą, kuris pažeidžia ankstesniame sakinyje nustatytas sąlygas, informavęs Klientą el. paštu.
 6. Klientas gali atlikti mokėjimą tokiais būdais:
 • elektronine mokėjimo sistema Paysera.

 

§8.

Kliento teisės bei pareigos

 

 1. Klientas yra įpareigotas:
 • naudotis Parduotuve tokiu būdu, kad netrukdyti jos veiklai ir laikantis Europos Sąjungos įstatymų, Nuostatomų ir Privatumo ir slapukų politikos nuostatų,
 • nesiimti veiksmų, pažeidžiančių elgesio normas ir sąžiningos konkurencijos taisykles, visų pirma neteikti nepageidaujamos komercinės informacijos Parduotuvėje, nesiimti veiksmų norint gauti teisiškai saugomą informaciją, kurios adresatu Klientas nėra,
 • neteikti ir neperduoti turinio, kurį draudžia taikomi įstatymai,
 • nepažeisti Pardavėjo ir trečiųjų asmenų, įskaitant kitus Klientus, nuosavybės ar asmeninių teisių.
 1. Klientas turi teisę:
 • Informuoti Pardavėją apie kiekvieną atvejį pažeidžiantį jo teises, kaip ir apie teisių nurodytų Nuostatuose pažeidimus,
 • informuoti Pardavėją apie bet kokius netikslumus, klaidas ar pertraukas Parduotuvės veikloje,
 • pašalinti asmeniškai sukurtą Paskyrą.
 1. Klientas gali gauti Pardavėjo IT sistemų automatiškai sugeneruotus pranešimus su atitinkama informacija, pavyzdžiui, „Automatiškai sugeneruotas pranešimas. Prašome į jį neatsakyti“ arba panašaus turinio. Klientas supranta, kad Pardavėjas neturi galimybės perskaityti Kliento atsakymo į automatiškai sugeneruoto pranešimo turinį.

 

§9.

Sutarties nutraukimas

 

 1. Klientas esantis Vartotoju turi teisę nutraukti sutartį nenurodydamas jokios priežasties per 14 dienų nuo Prekių pristatymo.
 2. Užsakymo atveju, kurį sudaro reguliarus Prekių pristatymas tam tikrą laikotarpį (prenumerata), šio straipsnio 1 dalyje nurodyta data šios dalies 1 punkte, pradedamas skaičiuoti nuo pirmųjų Prekių pristatymo.
 3. Klientas esantis Vartotoju gali nutraukti Sutartį pateikiant Pardavėjui pranešimą apie Sutarties nutraukimą. Norint laikytis nutraukimo termino, pakanka išsiųsti pareiškimą prieš pasibaigiant terminui nurodytam šios dalies 1 str.
 4. Pareiškimas gali būti pateiktas užpildant Nuostatose esantį pavyzdį, Priedas Nr.1 .
 5. Pareiškimas gali būti persiųstas tradiciniu paštu, arba elektroniniu būdu Pardavėjo nurodytu adresu § 1 Nuostatų 12) punkte.
 6. Siunčiant pareiškimą, dėl Sutarties nutraukimo, elektroniniu būdu, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia Klientui, kuris yra Vartotoju, patvirtinimą į el.paštą apie sutarties nutraukimo pranešimo gavimą.
 7. Nutraukiant Sutartį pasirašytą nuotoliniu būdu:
 • Sutartis laikoma neįsigaliojusia.
 • Pardavėjas nedelsdamas grąžina Klientui, kuris yra Vartotojas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo pranešimo gavimo dienos visus jo sumokėtus mokėjimus, įskaitant prekių pristatymo išlaidas.
 • Mokėjimų grąžinimus Pardavėjas atlieka naudodamas tuos pačius mokėjimo būdus, kurie buvo naudojami atliekant pradines operacijas, nebent Klientas, kuris yra Vartotojas, nurodo kitus sprendimus, kurie jam nekels jokių išlaidų.
 1. Pardavėjas gali susilaikyti nuo lėšų grąžinimo iki prekių gavimo momento arba tol, kol jam bus pateiktas jų grąžinimo įrodymas, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.
 2. Klientas, kuris yra Vartotojas, turėtų nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai jis informavo Pardavėją apie sutarties nutraukimą, grąžinti Prekes šiose Nuostatose nurodytu Pardavėjo adresu. Termino bus laikomasi, jei Prekės grąžinamos iki nustatyto 14 dienų termino pabaigos.
 3. Klientas padengia tiesiogines grąžinimo išlaidas. 
 4. Klientas yra atsakingas už bet kokį Produkto vertės sumažėjimą dėl jo naudojimo netinkamu būdu.
 5. Teisė nutraukti nuotoliniu būdu sudarytą Sutartį netaikoma sutartims, jeigu:
 • Pardavėjas pilnai suteikė paslaugą, gavęs aiškų Vartotojo sutikimą, kuris prieš pradedant teikti paslaugas buvo informuotas, kad Pardavėjui įvykdžius paslaugą, jis neteks teisės nutraukti sutarties,
 • jeigu paslaugos objektu yra daiktas, kuris greitai genda arba kurio tinkamumo laikas yra trumpas,
 • jeigu paslaugos objektu yra uždaroje pakuotėje pristatomas daiktas, kurio negalima atidaryti, o atidarius pakuotę dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo, negalima grąžinti,
 • jeigu paslaugos objektu yra daiktai, kurie po pristatymo dėl savo pobūdžio yra neatskiriamai susiję su kitais daiktais,
 • jeigu paslaugos objektas yra garso ar vaizdo įrašai arba kompiuterio programinė įranga, pristatoma uždarytoje pakuotėje, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo,
 • laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymas, išskyrus prenumeratos sutartis,
 • skaitmeninio turinio, kuris nėra užfiksuotas materialioje laikmenoje, pristatymas, jei įvykdymas prasidėjo gavus aiškų Vartotojo sutikimą prieš pasibaigiant sutarties nutraukimo terminui ir informavus Pardavėją apie teisės nutraukti sutartį praradimą.

 

§10.

Techniniai reikalavimai

 

 1. Naudojimuisi Parduotuve yra reikalingi:
 • internetinis ryšys,
 • žiniatinklio naršyklės, leidžiančios naudoti internetinį turinį, pvz. Microsoft Edge arba Internet Explorer 11.0, arba naujesnės versijos Chrome ar Firefox
  0 arba naujesnės versijos,
 • Cookies ir Java Script aptarnavimo įjungimas,
 1. Jei Klientas naudoja techninę ar programinę įrangą, kuri neatitinka 9 punkte nustatytų techninių reikalavimų, Pardavėjas negarantuoja tinkamo Parduotuvės veikimo.

 

§11.

Naujienlaiškis

 

 1. Klientas gali sutikti, kad Pardavėjas siųstų Naujienlaiškio prenumeratą.
 2. Naujienlaiškio prenumerata užsakoma pasirinkus atitinkamą parinktį registracijos formoje arba tiesiogiai Parduotuvės svetainėje.
 3. Naujienlaiškio prenumerata yra savanoriška ir nemokama.
 4. Naujienlaiškio prenumerata teikiama neribotam laikui, Klientas gali jo atsisakyti bet kuriuo metu nenurodydamas jokios priežasties, paspausdamas atitinkamą nuorodą pranešime, išsiųstame kaip naujienlaiškio dalis, arba išsiųsdamas atitinkamą prašymą Pardavėjui nurodytu elektroniniu paštu šių Nuostatų 1 straipsnio 12 punkte.

 

§12.

Akcijos

 

 1. Parduotuvės puslapyje gali būti patalpinta informacija apie akcijas/nuolaidas.
 2. Akcijos gali būti taikomos įrašant nuolaidos kodą Užsakymo pateikimo metu.
 3. Tuo atveju, kai Akcijos objektu yra konkretus Prekių rinkinys, Klientas gali atsisakyti tik viso Prekių komplekto. Nėra galimybės atsisakyti pavienių Prekių įtrauktų į akcijinį Prekių komplektą.
 4. Akcijos yra nesumuojamos, nebent konkrečiai Akcijai taikomos kitos nuostatos.
 5. Akcijos, apie kurias kalbama aukščiau, gali būti taikomos pvz. nurodytam laikotarpiui, iki akcijinių prekių atsargų pabaigos arba akcijos atšaukimo.
 6. Jei Akcijos sąlygose numatytas ribotas akcija apimamas Prekių kiekis, Akcija galioja tol, kol tokių Prekių kiekis pasibaigs.

 

§13.

Skundai dėl elektroninių paslaugų teikimo

 

 1. Pardavėjas imasi priemonių užtikrinančių tinkamą Parduotuvės veikimą ir įsipareigoja pašalinti visas klaidas, apie kurias pranešė Klientai.
 2. Klientas yra įpareigotas nedelsiant raštu ar elektroniniu būdu pranešti Pardavėjui apie visus Parduotuvės veikimo pažeidimus ar sutrikimus.
 3. Esant nupirktos Prekės trūkumui, Klientas, kuris yra Vartotoju, turi teisę pateikti skundą, remdamasis Civilinio kodekso nuostatomis dėl garantijos. Jei Klientu yra Verslo subjektas, Pardavėjo atsakomybė pagal garantiją atmetama.
 4. Apie skundus reikia pranešti elektroniniu būdu Pardavėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu Nuostatų 1 straipsnio 12 punkte.
 5. Skundą turi sudaryti trumpas defekto aprašymas, jo atsiradimo aplinkybės ir defekto atsiradimo data, skundą pateikiančio Kliento duomenys ir Kliento prašymas, susijęs su Prekių trūkumu.
 6. Pardavėjas atsakys į skundą per 14 dienų nuo jo pateikimo. Jei skundą pateikia Vartotojas, o Pardavėjas neatsako į skundą per 14 dienų, laikoma, kad skundas buvo laikomas pagrįstu.
 7. Jei produktui buvo suteikta garantija, informacija apie ją, taip pat jos turinys, bus įtraukta į Prekės aprašymą Parduotuvėje.

 

§14.

Privatumo politika ir slapukai

 

Informaciją apie Pardavėjo Parduotuvėje naudojamus asmens duomenų apsaugos principus, privatumo politiką ir slapukus galite rasti privatumo ir slapukų politikoje, kurią galite rasti šiuo adresu: https://massi.lt/privatumo-politika.

 

 

§15.

Intelektinė nuosavybė

 

 1. Pardavėjas pareiškia, kad visas turinys, prieinamas Klientui Parduotuvėje, įskaitant šias Nuostatas, yra saugomas intelektinės nuosavybės įstatymų, visų pirma autorių teisių. Visos Nuostatų teisės nesuteiktos Klientui tiesiogiai yra saugomos.
 2. Parduotuvėje esančius kūrinius ir duomenų bazes klientas gali naudoti tik leidžiamo naudojimo ribose. Ypatingai yra draudžiama kopijuoti, dauginti, perduoti, keisti, taip pat viešai skelbti pateiktą turinį be raštiško Kliento sutikimo, nebent tai atsirastų atskiros sutartys ar privalomi įstatymo nuostatai.

 

§16.

Baigiamosios nuostatos

 

 1. Pardavėjas turi teisę užblokuoti prieigą prie Parduotuvės ar jos dalies dėl svarbių priežasčių, įskaitant, visų pirma, pažeidimus naudojantis
  Parduotuve, arba atsiradus aplinkybėms, kurios galėtų pakenkti Klientui arba Pardavėjui.
 2. Jei atskiri Nuostatų nutarimai laikomi negaliojančiais ar neveiksmingais, tam tikros nuostatos negaliojimas ar neveiksmingumas neturi įtakos likusių Nuostatų nutarimų galiojimui ar veiksmingumui. Pardavėjas stengsis pakeisti negaliojančius ar neveiksmingus nutarimus naujais, teisiškai galiojančiais nutarimais.
 3. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje pateiktą informaciją, kuri buvo įtraukta į ją arba kurią pateikė trečiosios šalys, už šios informacijos aktualumą, tikslumą ar išsamumą, taip pat už jos naudingumą bet kuriai Kliento veiklai. .
 4. Pardavėjas taip pat neatsako už Kliento naudojimąsi
  Parduotuve neatitinkančiu Nuostatas būdu, taikomais įstatymais arba tarp Pardavėjo ir Kliento galiojančiomis sutarčių nuostatomis.
 5. Klientas yra atsakingas už visas pasekmes, iškylančias dėl netinkamo Kliento užpildytų Parduotuvėje esančių formų, ypač kai Klientas pateikia neteisingus ar melagingus duomenis.
 6. Nuostatų nutarimai neturi įtakos Klientų, kurie yra Vartotojais, galimybei remtis privalomomis įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis vartotojų teisių apsaugą.
 7. Nepaisant Taisyklių 13 punkto turinio, Klientas turi teisę naudoti neteismines skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo priemones. Klientas gali pateikti skundą per Europos Sąjungos internetinę platformą, kurią galima rasti adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 8. Klausimais, kurie neįvardinti Nuostatose, taikomi Lietuvos įstatymai.
 1. Visi ginčai bus sprendžiami pagal Lietuvos įstatymus.
 2. Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti Nuostatas. Pakeitimai bus skelbiami Parduotuvėje ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki jų įsigaliojimo.
 3. Šios Nuostatos pakeičia visus iki šiol galiojančius elektroninių paslaugų teikimo ir internetinės parduotuvės nuostatas.

 

 

 

Priminti slaptažodį Registruotis
Naujausios prekės
Massi laisvai pastatoma vonia „ARCHE 170"
Massi laisvai pastatoma vonia „ARCHE 170"
1 150,21 €
MASSI dušo sienelė „WALK IN FIX 90 GOLD“
MASSI dušo sienelė „WALK IN FIX 90 GOLD“
262,25 €
MASSI dušo sienelė „WALK IN FIX“ 80 GOLD
MASSI dušo sienelė „WALK IN FIX“ 80 GOLD
279,34 €
aukštyn
Shop is in view mode
Žiūrėti pilną svetainės vaizdą
Sklep internetowy Shoper.pl